| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Veronumerorekisterissä jo yli miljoona rakentajaa

Harmaan talouden nitistämiseksi luotuun veronumerorekisteriin on merkitty jo yli miljoona henkilöä.

Rakennusalan veronumerorekisteristä voit tarkistaa, että työmaalla työskentelevän henkilön tunnistekortissa oleva nimi ja veronumero ovat Verohallinnon rekisterissä.

Työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on myös mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin Verohallinnon rekisterissä oleva.

"Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työntekijä voi esittää pyynnön puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti", ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta muistuttaa.

Rekisterissä on tällä hetkellä jo 1 035 192 henkilöä. Heistä noin 40 400:lla on kotikunta ulkomailla. 

Veronumerorekisteri sai alkunsa joulukuussa 2011 hyväksytystä veronumeroa ja -rekisteriä koskevasta laista. Numeron ja rekisterin käyttöönotto oli ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehotoimista. Lisäksi Verohallinto sai toimivallan antaa Suomessa tilapäisesti työskenteleville ulkomaalaisille henkilötunnuksen. Sittemmin rakennustyömaiden ilmoittamisvelvollisuutta on entisestään lisätty.

Veronumerorekisterissä olemisen voi tarkistaa osoitteesta vero.fi/veronumero. Massakyselyt kannattaa  lähettääIlmoitin.fi-palvelun kautta. Katso lisätietoa tietuekuvauksesta (pdf).

LISÄTIETOA:
Verohallinnon tiedote >
Lisää aiheesta Vero.fi:ssä >