| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Valtaosa maahanmuuttajista kokee tulevansa kohdelluksi hyvin töissä

Tutkimuksen mukaan 78 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla.

Maahanmuuttajien kotouttamisessa työpaikan saaminen ja työhön sopeutuminen ovat sekä maahanmuuttajan että koko yhteiskunnan etu.

Esimiehellä on keskeinen rooli maahanmuuttajan sopeuttamisessa suomalaiseen työelämään.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista palkansaajista 63 prosenttia arvioi saavansa hyvin tukea esimieheltään. Jopa 78 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, Tilastokeskuksen ja THL:n UTH-tutkimuksesta.

"Maahanmuuttajien kotouttamista ajatellen on rohkaisevaa, että he kokevat tulevansa kohdelluksi hyvin ja tasapuolisesti suomalaisilla työpaikoilla", kertoo vanhempi tutkija Ari Väänänen Työterveyslaitoksesta.

Työkavereilta saadun tuen ulkomaalaistaustaiset arvioivat tosin vähäisemmäksi kuin suomenkieliset, sanoo Väänänen. Ulkomaalaistaustaisista palkansaajista 66 prosenttia koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea työtovereilta, kun suomenkielisillä palkansaajilla vastaava osuus oli 82 prosenttia.

Lue lisää Työterveyslaitoksen tiedotteesta >