| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Infra-alan rakennusmestarikoulutus alkaa Savoniassa

Koulutus alkaa syksyllä 2017 ja haku on kevään yhteishaussa. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Savonia ja infra-alan yrityskenttä tekevät tiivistä yhteistyötä. INFRA ry toimii aloittavan luokan kummina. Käytä ainutlaatuinen tilaisuus hyödyksi ja vähennä infra-alan työvoimapulaa.

Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa alkaa syksyllä 2017 infrarakentamisen rakennusmestari AMK–tutkintoon johtava monimuotokoulutus. Koulutuksen kesto on 3,5 vuotta ja sen laajuus on 210 opintopistettä.

Monimuotototeutus tarkoittaa, että opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on maanantai-, keskiviikko- ja perjantai-iltaisin. Koulutus on maksutonta.

Haku koulutukseen on kevään 2017 yhteishaussa 15.3.–5.4.2017. Valintakoe on touko-kesäkuun vaihteessa.

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, joka antaa korkeakoulukelpoisuuden. Valinta tapahtuu valintakokeen ja maarakennusalan työkokemuksen yhteispistemäärän perusteella.

Koulutuksen ammattiopinnot painottuvat infratuotantoon, joissa perehdytään hankkeen eri vaiheisiin, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka. Aiheina ovat muun muassa geotekniikka ja pohjarakennus, maa- ja kalliorakentaminen, mittaustekniikka ja betonimateriaalitekniikka.

Infrarakentamisen syventävissä ammattiopinnoissa perehdytään muun muassa työmaatekniikkaan, tuotannonohjaukseen, rakennuttamiseen, tie- ja katurakentamiseen, infrahankkeiden mallintamiseen ja koneohjaukseen sekä liikenneväylien kunnossapitoon ja perusparantamiseen.

Edellisen kerran infra-alalle suuntautuva rakennusmestarikoulutus on järjestetty Savoniassa  2009 - 2012 ja sitä ennen opistotutkintona 1990-luvun alussa.

Lisätietoja:

  • päätoiminen tuntiopettaja Mervi Heiskanen, 044 785 6221. mervi.heiskanen@savonia.fi
  • koulutussuunnittelija Markku Rusi, 044 785 6274. markku.rusi@savonia.fi
  • toiminnanjohtaja Pekka Lyytikäinen, INFRA ry, 0400 256 223. pekka.lyytikainen@infra.fi

www.savonia.fi
(katso kevään 2017 yhteishaku; Rakennusmestari (AMK), infrarakentaminen, monimuotototeutus)