| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

INFRA ry laati infra-alalle eettiset pelisäännöt

INFRA ry laati maa- ja vesirakennusalalle eettiset pelisäännöt. Koko alan toivotaan sitoutuvan niihin.

Mistä eettisissä pelisäännöissä on kyse, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö?
Haluamme nostaa alan imagoa yhteiskuntavastuunsa kantavana alana. Jotta voimme edellyttää pelisääntöjen noudattamista muilta, meidän on näyttettävä esimerkkiä. Kun jäsenyritys sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja edellyttää niiden noudattamista yhteistyökumppaneiltaan, saadaan koko ala mukaan.

Mistä aloite eettisten sääntöjen laatimiseen tuli?
Jäsenistöstä. Yrityksissä on havahduttu siihen, että alan yhteisistä sopimuksista ja pelisäännöistä kuten YSEstä (yleiset sopimusehdot) livetään entistä herkemmin tai muutetaan niitä omia tarkoitusperiä paremmin palveleviksi.

Eikö ajatus koko toimialan ”ohjeistamisesta” ole vähän mahtipontinen?
Saattaa kuulostaa mahtipontiselta, mutta norsukin syödään pala kerrallaan. Ajattele vaikka harmaan talouden torjuntaa tai työturvallisuutta, joiden osalta tilanne on nyt aivan toinen kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

Parannetaanko säännöillä pk-yritysten asemaa?
Näillä säännöillä parannetaan kaikkien alalla toimivien asemaa. Infra-alan pitää olla sellainen, että kaikilla asiansa kunnialla hoitavilla yrityksillä – niin pienillä kuin isoilla – on mahdollisuus pärjätä omilla vahvuuksillaan.

Sääntöjä on seitsemän. Minkä niistä uskot herättävän eniten keskustelua?
Eniten keskustelua uskon heräävän säännöistä kaksi ja kolme. Niissä on mukana ripaus inhimillisyyttä alati kovenevassa kilpailuympäristössä. Toivon meistä itse kunkin vilkaisevan peiliin. Kohdellaan yhteistyökumppaneitamme ja kilpailijoitamme niin kuin toivoisimme heidän kohtelevan meitä.

Ovatko säännöt myös keino herättää keskustelua?
Juuri tästä on kysymys. Julkaisemalla eettiset pelisäännöt INFRA ry haluaa kiinnittää huomion tärkeään asiaan ja ottaa aktiivisen roolin koko alan puolestapuhujana.