| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

I LIKE liikenne- ja infra-ala

LIKE-projekti tähtää liikenne- ja infra-alan osaamisen pysyvään varmistamiseen. LIKEn nettisivuilla Infraosaaja.fi voit ilmoittaa harjoittelu- tai kesätyöpaikan taikka opinnäytetyön aiheen, tuntityötä tai vastavalmistuneelle sopivan työpaikan.

LIKE-projekti on jatkoa Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n Nuoria infratöihin -projektiin. LIKE verkottaa alan toimijat  ja luo toimintamalleja alan koulutu ksellisen tilanteen edistämiseksi.

Projektia vetää Panu Tuominen ja sen verkkosivut ovat osoitteessa infraosaaja.fi.

Projektilla on viisi keskeistä tavoitetta:

1. Opintojen käytännön tukeminen
Oppilaitosten sisäinen kilpailu opiskelijoista on tiukka. Infra-alan tulee näkyä oppilaitoksissa nykyistä paremmin. Varsinkin 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat tarvitsevat oikeaa tietoa infra-alan mahdollisuuksista.
Erityisen tärkeää on varmistaa kaikille halukkaille ensimmäisen opintovuoden jälkeen kesätyö-/harjoittelupaikka. Ilmianna työpaikka tästä >

2. Oppilaitos- työelämä ja viranomaisyhteistyöhön suunnitelmallisuutta
Yhteistoiminnan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta tulee kohentaa.

3. T&k -tulokset nopeasti opetukseen ja alan käyttöön
Uusin t&k-tieto tulee saada reaaliaikaisesti tukemaan opetusta ja opintoja. Seurataan aktiivisesti infra-alan t&k-toimintaa ja kehitystrendejä ja luodaan pysyvät menettelytavat seurannalle ja tiedotukselle.

4. Perusosaamisen määrittely tutkinnoittain
Oppilaitosten tulee palvella elinkeinoelämän tarpeita. Työelämän eri osapuolten tulee selkeästi kertoa, mitä ne oppilaitoksen koulutukselta ja tutkinnon sisällöltä odottavat. Selvitetään opintokokonaisuuksien nykyinen sisältö ja tavoitteena oleva osaamistaso. 

5. Kattava jatko- ja täydennyskoulutustarjonta
Tehdään kattava kartoitus, mitä jatko-ja täydennyskoulutusta infra-alalle on nyt tarjolla.  Tuloksena saadaan virallisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän jatkeeksi alan yhdessä suunnittelema ja toteuttama osaamisen kehittämisohjelma, joka sisältää suosituksia osaamis- ja opintokokonaisuuksista infra-alan eri tehtäville, toiminnoille ja sektoreille.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa LIKEstä ota yhteyttä 
projektipäällikkö Panu Tuominen
panu.tuominen(@)mank.fi puh. 044 595 6617
infraosaaja.fi