| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Tes-neuvottelut ovat käynnissä

INFRA ry:n ja Rakennusliiton väliset neuvottelut maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan työntekijöiden uusiksi työehtosopimuksiksi on aloitettu. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 asti.

Koko rakennusalaa koskevat kysymykset kuten sopimuskauden pituus ja palkkaratkaisu neuvotellaan ns. isossa neuvottelupöydässä, jossa ovat edustettuina kaikki Rakennusteollisuuden toimialat. Myös nämä neuvottelut ovat alkaneet.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä sopima TK-sopimus, jonka ulkopuolelle Rakennusliitto jäi, ohjaa sopimusratkaisua.

Tiedotamme jäsenistöä neuvottelujen etenemisestä.