| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Rakennusteollisuus: Rakennusliiton lakko ampuu ohi maalin

Rakennusteollisuus RT pitää Rakennusliiton julistamaa lakkoa valitettavana ja väärin suunnattuna. Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Tapio Kari muistuttaa, että Rakennusteollisuus tai rakennusalan työnantajat eivät päätä eläkeiän nostamisesta, vaan joutuvat tässä sijaiskärsijäksi.

Rakennusliitto on ilmoittanut julistavansa kaikki rakennusalan työt lakkoon 22.8.2014 kahden tunnin ajaksi. Rakennusliitto kertoo haluavansa ilmaista poliittisella työtaistelulla vastustavansa aikeita nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

”Rakennusliitolla on täydet mahdollisuudet vaikuttaa eläkeikää koskeviin päätöksiin oman keskusjärjestönsä SAK:n kautta. SAK:n edustajat istuvat niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään. Vaikeistakin asioista pitää voida keskustella ilman tällaisia ylilyöntejä”, Tapio Kari toteaa.

Tapio Karin mielestä olennaista on kehittää keinoja, joilla voidaan edistää henkilöstön jaksamista rakennusalalla. Esimerkiksi tänä kesänä valmistui työmarkkinajärjestöjen yhteinen hanke, jolla pyritään levittämään laajalti yritysten käyttöön henkilöstön työhyvinvointia parantavia hyviä käytäntöjä.

Rakennusalalla toimivista työntekijöistä lähes kaksi kolmasosaa (64 %) kokee, että pystysi terveytensä puolesta todennäköisesti jatkamaan nykyisessä työssään eläkeikään saakka. Tieto käy ilmi Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 -raportista. Työterveyslaitos toteutti hankkeen Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton aloitteesta.

Lisätietoja

Tapio Kari, työmarkkinajohtaja, puh. 0500 300 990
Merja Vuoripuro, johtaja (viestintä ja suhdanteet), puh. 040 587 2642

RT:n verkkosivuilta löytyy myös tietoa rakennusalan työhyvinvoinnin kehittämishankkeista: http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoimasta-rakennusalalla/Tyoilmapiiri-ja-hyvinvointi/