| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Rudukselle UEPG:n tunnustus

Euroopan kiviainestuottajat haluavat edistää työssään kestävän kehityksen periaatteita. Sitoutumista osoittaakseen alan yritysten eurooppalainen kattojärjestö UEPG jakaa joka kolmas vuosi kestävän kehityksen palkintoja inspiroiville ja edistyksellisille hankkeille.

Palkitsemisen tavoitteena on levittää hyviä, kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä ympäri Euroopan. Samalla halutaan rohkaista projekteja, joiden avulla ei ainoastaan saavuteta viranomaisten yrityksille asettamia ympäristö- ja yhteiskuntavastuun minimivaatimuksia, vaan reilusti ylitetäänkin ne.

Tänä vuonna kilpailun jury sai arvioitavakseen 52 erinomaista esitystä yhteensä 14 eri maasta. Terveys ja turvallisuus -sarjassa palkittiin INFRA ry:n jäsenyritys Rudus Turvapuisto-konseptistaan. Lisäksi Rudus sai tunnustuksen Economic Contribution / Added Value to Society -sarjassa.

Kiviaineksia – soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä – käytetään pelkästään Suomessa noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Valtaosa kiviaineksista menee asuntojen sekä julkisten toimitilojen rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä väylien rakentamiseen ja korjauksiin.

Myös esimerkiksi peli- ja urheilukenttien päällysteisiin kiviaineksia käytetään arviolta 50 000 tonnia vuosittain. Talvikeleillä kiviaineksia, lähinnä sepeliä, tarvitaan liukkauden torjuntaan.

Lisätietoa  

Tietoa palkinnoista & jurysta http://www.uepg.eu/mediaroom/18/30/UEPG-Sustainable-Development-Awards-2013/

Vuonna 2013 jaetut palkinnot ja tunnustukset http://www.uepg.eu/uploads/Modules/MediaRoom/uepg-sustainable-development-awards-2013---brochure.pdf  

UEPG:n vuosikatsaus 2012–2013 http://www.uepg.eu/uploads/Modules/MediaRoom/uepg-sustainable-development-awards-2013---brochure.pdf