| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Palkkatilasto 2. neljännekseltä 2013: Infra-alan palkat nousivat maltillisesti

Palkkatilastokysely 2. vuosineljännekseltä 2013 osoittaa, että maa- ja vesirakennusalan työntekijöiden perustuntiansiot olivat 15,74 euroa (+ 1,8 %) tunnilta, säännöllisen työajan ansio 15,95 euroa (+ 1,9 %) tunnilta ja tehdyn työajan ansio 16,91 euroa (+ 2,2 %) tunnilta.

Perustuntiansiot tarkoittavat palkkaa aika-, urakka- ja palkkiotyössä eli ns. A-U-P-palkka. Säännöllisen työajan ansiot tarkoittavat palkkaa, joka sisältää vuorotyö- ja olosuhdelisät, mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotusta. Tehdyn työajan ansio pitää sisällään myös ylityö- ja sunnuntaityökorotukset.  

Maa- ja vesirakennusalalla aikatyötä tehtiin vuoden 2013 2. neljänneksellä 83,9 %, urakkatyötä 5,1 % ja palkkiotyötä 11,0 %. Ylityötä kaikesta työstä tehtiin 6,6 % ja sunnuntaityötä 1,9 %.  

Palkkatilastoissa oli maa- ja vesirakennusalalla 4.945 työntekijän tiedot. Vastaavaan aikaan viime vuonna tilastoissa oli 4.599 työntekijän palkkatiedot, joten tilastoitujen työntekijöiden määrä kasvoi 346 työntekijällä.  

Asfaltti

Vastaavasti perustuntiansiot tienpäällystysalalla (asfalttityöntekijät) olivat 17,58 €/h (+1,5 %). Säännöllisen työajan ansio oli 17,83 €/h (+1,7 %) ja tehdyn työajan ansio 19,77 euroa/h (+1,6 %).

Tienpäällystysalalla aikatyötä tehtiin vuoden 2013 2. neljänneksellä 55,2 %, urakkatyötä 8,5 % ja palkkiotyötä 36,3 %. Ylityötä kaikesta työstä tehtiin 17,2 % ja sunnuntaityötä 0,1 %.  

Palkkatilastoissa oli tienpäällystysalalla 1.511 työntekijän tiedot. Vastaavaan aikaan viime vuonna tilastoissa oli 1.854 työntekijän palkkatiedot, joten tilastoitujen työntekijöiden määrä väheni 343 työntekijällä.

Muut alat  

Perustuntiansiot rakentamisessa yleisesti olivat 17,16 €/h (+ 1,9 %). Säännöllisen työajan ansio oli 17,31 €/h (+1,9 %) ja tehdyn työajan ansio 17,83 euroa/h (+ 1,7 %).

Talonrakennuksen vastaavat luvut olivat A-U-P 17,54 €/h (+2,1 %), säännöllisen työajan ansio 17,54 €/ h (+ 2,1 %) ja tehdyn työajan 17,82 €/h (+ 2,0 %).  

Teollisuudessa perustuntiansiot olivat 15,21 €/h (+ 2,3 %), säännöllisen työajan ansio 16,63 €/h (+ 2,1 %) ja tehdyn työajan 18,34 €/h (+ 1,3 %).

Palkankorotukset vuonna 2013  

Rakennusalan palkankorotukset vuonna 2013 tulivat voimaan 1.4.2013 lähinnä tai jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus oli suuruudeltaan 1,9 %, joten maa- ja vesirakennusalalla on havaittavissa pieni palkkaliukuma tehdyn työajan ansiossa. Asfalttialalla tilastoidut palkankorotukset ovat jääneet yleiskorotuksen alle. Tätä voi selittää osin työntekijämäärän väheneminen aiempaan vuoteen verrattuna.  

Lisätietoja työmarkkinapäällikkö Mika Kortene mika.kortene(a)infra.fi, puh. 040 723 7226.

Palkkatilasto tästä linkistä >>