Lausunnot

Lausuntoja löytyi 11 kappaletta

  1. 10.5.2022

    Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

    Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn rahoitustasoon.