| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto LVM:lle liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta

Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että yleinen tavoite edistää puun käyttöä infrarakentamisessa ja etenkin kohteissa, joissa käyttö on teknistaloudellisesti ja elinkaarikustannukset huomioiden perusteltua, on hyvä.

Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n yhteinen lausunto (viite: LVM029:00/2018 ja LVM/678/01/2018) Yhteinen lausunto >