| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä

Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n näkemyksen mukaan luonnoksessa esitetyt muutokset ovat perusteltuja. Erityisesti lakiehdotukseen sisältyvät määräykset koskien ”nimettyä viranomaista” sekä ”määräaikaa” osaltaan parantavan hankkeiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista läpivientiä.