| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto LVM:lle maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että pitkäjänteiset valtakunnalliset ja maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat erittäin kannatettavia ja rakennusalan palveluntarjoajien toiveiden mukaisia.