| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannen vaiheen ehdotuksista

INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat, nopeuttavat ja selkeyttävät lupamenettelyjä.