| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi

Lupapäätöksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta sen noudattaminen on mahdollista käytännön tasolla ja työmaaolosuhteissa. Luvassa tulisi olla erikseen tiivistetty lupapäätös ja tarvittaessa liitteenä pidempi selvitys lainsäädännön velvoitteineen.