| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle yhden luukun periaatteen toteutumisesta ympäristöasioissa

INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat lupamenettelyjä. INFRAn näkemyksen mukaan erillisiä viranomaismenettelyjä ja viranomaisia olisi vähennettävä. Lisäksi lupamenettelyn kestoa tulisi lyhentää ja luvansaannin ennakoitavuutta lisätä.