| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn rahoitustasoon.