| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin vuoden 2016 alusta 55 eurosta 70 euroon tonnilta kaatopaikalle vietävästä jätteestä. INFRA ry katsoo, että jätevero on edistänyt jätteiden kierrätystä ja että ehdotettu veron korotus tulee edistämään kierrätystä edelleen.