| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriöille räjähdeasetuksista

INFRA ry on tehnyt tekstimuutosehdotuksia sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.