| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040

INFRA ry:n mielestä maakuntakaavan on oltava mahdollistava eikä estävä. Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa korostetaan, ettei kaavoituksella tule luoda erityslainsäädännön kanssa päällekkäistä toimintojen sääntelyä.