| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.