| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto LVM:lle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta ja Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta

Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry näkevät virastouudistuksen ensisijaisena tavoitteena olevan liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämisen ja liikenneinfrastruktuurin rahoituksen turvaamisen, sekä ylläpidon että kehittämishankkeiden toteuttamisen osalta.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista (LVM/891/03/2017)

INFRA ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n lausunto >