| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

Hallituksen tulee tehdä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin elvyttäviä toimenpiteitä valtion taloudelle. Selvää on, että elvyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa eikä niistä saavutettavia talouskasvua kiihdyttäviä vaikutuksia mahdollista saavuttaa vähentämällä inframäärärahoja.