| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.