| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintä-valiokunnalle liikennevakuutuslaista

INFRA ry:n kanta on, että lain nykytilan säilyttäminen on tärkeätä. Tela-alustaiset työkoneet tulee edelleen säilyttää rekisteröimis- ja liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella.