| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle traktoriajokorteista

Liikenne- ja viesintäministeriö on antanut ehdotuksen traktoria kuljettavan  ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi. Liiallisen sääntelyn välttämiseksi INFRA esittää, että ajokorttivaatimus olisi ainoastaan kaksiportainen ja käsittäisi ajokorttiluokat T ja LT.