| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta uudeksi tieliikennelaiksi

INFRA ry:n mielestä tieliikennelain kokonaisuudistus on tarpeellinen, jotta laista saadaan selkea kokonaisuus. Muutoin varsin onnistuneeseen luonnokseen on jäänyt vakavia puutteita traktorisäännosten osalta.