| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien maantielain uudistamisen arviomuistiota

INFRA ry näkee suuria riskejä ja potentiaalisia hankaluuksia maakuntalakiuudistuksen tienpitoa koskevien määräysten tulkitsemisessa ja toimeenpanemisessa.