| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämisestä

Itäisen Suomen elinvoiman kehittymisen edellytyksenä on alueen saavutettavuuden parantuminen, nykyisen teollisuuden jatkuvuuden turvaaminen, toimintaedellytysten varmistuminen ja uuden teollisen toiminnan kehittymisen edellytysten luominen sekä yritysrakenteen uusiutuminen.