| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto eduskunnan liikennevaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolle valtion talousarvioksi 2023

Suomen ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden varmistamiseksi tarvitsemme investointeja nykyisten väylien palvelutason nostamiseksi. Riittävän rahoituksen varaaminen elinkeinoelämän tarvetta vastaaviin kehittämisinvestointeihin on nykyisen kehys-/budjettimenettelyn kautta käytännössä mahdotonta. Tästä syystä tarvitsemme liikennepolitiikkaan ja väyläinvestointien rahoittamiseen järjestelmätason muutoksen.