| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

INFRA ry:n näkemyksen digitalisaation lisäksi ympäristövaikutusten minimointi tulisi ottaa osaksi julkisten hankintojen urakkakilpailujen kilpailutuskriteerejä kehyskauden aikana.