| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Asiantuntijalausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Satsaamalla tieverkon toimivuuteen on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa, liikenteen sujuvuudessa sekä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.