| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristösuojelun asetuksesta

Lainsäädännön uudistuksella tulisi tavoitella lupamenettelyn keventämistä ja selkeyttämistä. Maarakennustyöhön liittyvä murskaus on liian tiukan sääntelyn alla ja lupamenettelystä tulisi luopua kokonaan.