Ympäristöministeriölle uudistuvasta ympäristönsuojelulaista

INFRA ry näkee ehdotetun uuden ympäristönsuojelulain monimutkaistavan lupaprosesseja entisestään.

INFRA ja RT pitävät ympäristönsuojelulakia koskevassa lausunnossaan tärkeänä lainsäädännön selkeyttä. Järjestöt korostavat, että lainsäädännön on oltava toiminnanharjoittajille ennakoitavaa ja tasapuolista.

Valmistuneessa lakiehdotuksessa on useita hallinnollista taakkaa lisääviä säännöksiä. Säännökset monimutkaistavat lupaprosessia ja lisäävät erilaisten vaadittujen selvitysten määrää, vaikka lupamenettely kaipaa ennemmin kevennystä ja selkeyttämistä. Lupaharkinnassa tulisi keskittyä olennaisiin seikkoihin.

Lue koko lausunto >>