| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto ympäristöministeriölle luonnonsuojelulain muuttamisesta

Maa-ainesten ottamisessa on otettu Natura-alueet huomioon eikä tarvetta ole tiukentaa nykykäytäntöä.