| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Liikenne- ja viestintäministeriölle ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Tiestön kunnossapidon rahoitusta on kasvatettava esitetystä, koska raskaiden ajoneuvojen massojen korotukset lisäävät tieverkostolle kohdistuvia rasituksia. INFRA esittää, että perustetaan laaja-alainen työryhmä selvittämään millaiset vaikutukset massojen korotuksella on tiestöön.