| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lakiehdotuksessa esitetään, että nestekaasun verottomuus joiltain osin poistettaisiin. INFRA ry katsoo, että nestekaasun verottoman käytön tulisi koskea asfalttipäällysteiden tuotantoa sisältäen uusioasfaltin valmistamisen kohteessa sekä asfalttimassan valmistuksen asfalttiasemalla.