| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

INFRA ry kommentoi muun muassa asetuksessa olevien räjähteiden tilapäinen varastointi sekä räjähteiden valmistus siirrettävällä laitteella nostamista lakitasolle, TUKESin roolia sekä muutamia epäselviä lainkohtia. Lakimuutos on osa räjähdesäännösten kokonaisuudistusta.