| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle panostustyön turvallisuudesta ja panostus- ja räjäytystyön pätevyyskirjoista

INFRA ry on ottanut lausunnossaan kantaa erityisesti pätevyyskirjan voimassaoloaikaan, vastuuhenkilön pätevyyteen ja pätevyyden jakamiseen työskentelyolosuhteiden mukaan.