| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto työryhmän esitykseen liikenneväylien korjausvelan vähentämisestä

INFRAn mielestä työryhmä on tehnyt erinomaista työtä. INFRA edellyttää, että yksimielisesti puoluetaustasta riippumatta tehdyt esitykset siirtyvät strategisena tavoitteena tulevan hallituksen hallitusohjelmaan sekä konkreettisina toimenpiteinä hallitusohjelmaa täydentävään toimintasuunnitelmaan.