| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain muuttamisesta

Jäteveroa ehdotetaan nostettavaksi 55 euroon ja lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan verovelvollisen tulisi antaa ilmoitus myös verottomista jätteistä. INFRA ry:n mielestä veronkorotus on maltillinen ja muutokset mahdollistavat lain toimivuuden paremman seurannan.