| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Uusimaa

Helsingin ympäristökeskukselle ympäristösuojelun määräysten muutosehdotuksesta

INFRA ry ottaa kantaa lausunnossaan jätteiden ja kemikaalien varastointiin sekä työmaan valaistusolosuhteisiin.