| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Uusimaa

Lausunto Helsingin kaupungille kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmasta

Pääkaupunkiseudulle tulee saada kunta- ja maakuntarajat ylittävä kiviaineshuoltosuunnitelma. Viisaaseen maa-aineslogistiikkaan kuuluu maamassojen vastaanoton ja käsittelyn sekä kiviainesten oton keskittäminen, jotta kuljetukset saadaan minimoitua.