Saammeko esitellä reseptin, jolla kuntasi talous paranee?

Tämä sivusto esittelee INFRA ry:n kuntavaalitavoitteet vuonna 2017. Vuoden 2021 kuntavaaliviestimme löydät osoitteesta Rtkunta.fi.1. PANE INFRA ISKUKUNTOON

Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja menestymään? Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä kiinnostavia sijainteja hyvien yhteyksien ääreltä?

Laadukkaat tekniset verkostot sekä hyvät väylät ja joukkoliikenneratkaisut houkuttelevat ympärilleen asuntoja ja yritystoimintaa. Inventoi infra. Kun tiedät riittävästi, toimi. Ota yhdyskuntatekniikan korjausvelka hallintaan. Vie eteenpäin investointeja, jotka mahdollistavat kasvun ja hyvinvoinnin.2. OTA HANKINNAT HALTUUN

Kuka kunnassasi tekee miljoonahankintoja markkinoilta ja millä osaamisella? Tiedostetaanko teillä hankintaosaamisen strateginen rooli?

Isoja väylähankkeita, elintärkeää teknistä verkostoa tai korjausvelkaa ei hoideta mustekynätilausten ohessa. Ota kumppanit tueksi. Kehitä ja yhtenäistä hankintoja muiden kuntien ja yritysten kanssa, kerää palautetta. Onhan tilaajilla oikeat asiakirjamallit ja hyvä markkinatuntemus? Kun paikallismarkkina toimii, osaajat ovat lähellä ja kunnan verokertymä paranee.3. VÄÄNNÄ TEHOT TAPPIIN

Tuottaako kuntasi yhdyskuntatekniset palvelut nyt taloudellisimmalla mahdollisella tavalla? Tuotetaanko palvelu omana työnä, vaikka infratöissä henkilöstö- ja konemäärän tarve vaihtelee paljon?

Vaihtoehtona on hankkia palvelua markkinoilta vain tarpeeseen. Vapauta koneisiin, halleihin ja henkilöstöön sidottua kunnan rahaa muuhun käyttöön. Ostamalla palvelua joustavasti alueen yrityksiltä kunta säästää miljoonia ja saa käyttöönsä uusimmat ja tehokkaimmat koneet ja työtavat. Julkisen ja yksityisen tahon yhteistyömalleja riittää – infratyö ei katoa kunnasta koskaan!

Kuntainfraa mediassa edellisten kuntavaalien aikoihin