Infra-lehti

INFRA ry:n julkaisema Infra-lehti on maa- ja vesirakennusalan ykkösmedia. Lehden historia ulottuu vuoteen 1960.

Infraa ovat muun muassa väylät, terminaalit, virkistysalueet sekä energia-, tietoliikenne ja vesihuoltoverkostot. Infra-lehti käsittelee infran rakentamista, ylläpitoa, rahoitusta ja kehittämistä.

INFRA ry on julkaissut omaa lehteä vuodesta 1960. Jäsenyritykset saavat lehden jäsenetuna. Lehti tavoittaa alan päättäjät myös Väylävirastossa, ely-keskuksissa ja kunnissa.

Infra-alan päättäjille ja INFRA ry:n jäsenille lehti on maksuton. 

Vuonna 2023 Infra-lehti ilmestyy Rakennuslehden välissä touko−kesäkuun vaihteessa ja joulukuun alussa.