Ukrainan sota ja jälleenrakentaminen

Sota on aiheuttanut Ukrainassa vakavia tuhoja ja maan jälleenrakentaminen tulee viemään vuosia. Rakennusteollisuus RT on mukana yhdessä jäsenyritystensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa suunnittelemassa Ukrainan jälleenrakentamisesta Lisäksi annamme omille jäsenillemme neuvontaa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Suomen valtio on sopinut, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi Suomen teollisuuden tarjoamaa liittyen Ukrainan jälleenrakentamiseen. Rakennusteollisuus RT on mukana Ukrainan jälleenrakentamisen koordinointia varten perustetussa EK:n yhteistyöfoorumissa, jossa ovat mukana muun muassa Business Finland, ympäristöministeriö, ulkoministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

RT on perustanut tämän lisäksi erillisen varautumis- ja ennakointiryhmän, jonka ennakoi Ukrainan tilanteen vaikutuksia koko rakennusteollisuudelle ja RT:n jäsenyrityksille. Ryhmä toimii yhteistyössä valtionhallinnon, viranomaisten ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.
Jälleenrakentaminen on jo käynnissä ei sota- alueilla ja keskittyy sodan aiheuttaminen tuhojen välittömiin korjaustoimenpiteisiin.

Tulevia tapahtumia

Ukrainan rakentajajärjestö CBU (Confederation of Builders of Ukraine) järjestää Rebuild Ukraine -tapahtuman 14.–15.11.2023 Varsovassa, Puolassa. RT osallistuu Business Finlandin delegaatioon yhdessä ulkoministeriön ja muun suomalaisen teollisuuden edustajien kanssa. Yksittäiset RT:n jäsenyritykset voivat osallistua omakustanteisesti tapahtumaan, lisätietoja tilaisuudesta löytyy https://rebuildukraine.in.ua/en/ .

Lisätietoja tapahtumasta antavat joko suoraan Business Finlandin Reijo Kangas (reijo.kangas[at]businessfinland.fi, 050 557 7892) tai Rakennusteollisuus RT:n Antti Aaltoseen.

RT:n selvitykset Ukrainan sodan vaikutuksista

Rakennusteollisuus RT:n kyselyn tulokset Ukrainan sodan vaikutuksista (yhteenveto tammikuu 2023)

Suomen pankki ennakoi Suomen talouskasvun jäävän kuluvana vuonna 0,5–2 prosentin välille. Pakotteet hyydyttävät Venäjän kaupan. Epävarmuus hidastaa kulutusta ja investointeja. Hinnat nousevat laaja-alaisesti (energia, polttoaineet, raaka-aineet jne.). Rakentamisen runsas työkanta pitää alan aktiviteetin hyvällä tasolla alkuvuoden ajan, mutta kumuloituva kustannuskehitys voi hidastaa suunniteltuja uusien hankkeiden aloituksia. Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy vakaana. Epävarmuus muun kuin asuinrakentamisen investoinneissa on kasvanut.

RT:n selvitykset Ukrainan sodan vaikutuksista (yhteenveto maalis-huhtikuu 2022)

Rakennusteollisuus RT selvitti maalis-huhtikuussa 2022 Ukrainan sodan vaikutuksia rakennusalaan. Selvityskokonaisuus muodostui ulkopuolisen konsultin RT:n tilauksesta tekemästä skenaariotyöstä sekä RT:n itse jäsenyrityksilleen kohdentamasta kyselystä.

Skenaariotyön tavoitteena oli tunnistaa rakennusalan toimijoihin kohdistuvia riskejä ja vaikutuksia. Jäsenkyselyn tavoitteena oli kartoittaa sodan vaikutuksia yritysten nykytuotantoon ja liiketoimintaan sekä kriisiin liittyviä uhkakuvia.

Tutustu selvityskoosteeseen tästä

Lue tästä tiedote 22.4.2022: Rakennusteollisuus RT: Kaikki alan yritykset tuntevat nyt Ukrainan sodan vaikutukset; eniten harmia investointikysynnän ja materiaalien hintojen kehityksestä

RT:n vaikuttamistoimenpiteet

Ukrainan kriisin vaikutukset rakennusalalla liittyivät Venäjän hyökkäyksen jälkeen erityisesti kustannustason kuten materiaalien, polttonesteiden ja energian hintojen nousuun sekä toimitusketju- ja logistiikkahäiriöihin. Vaikutukset näkyivät muun muassa rakennustuotteiden ja varaosien saatavuudessa. Viime kuukausina kustannuspaineet ja saatavuusongelmat ovat hellittäneet.

Yritysten ahdingon helpottamiseksi RT esitti syksyllä 2022 valtiolle määräaikaista kevyen polttoöljyn veronalennusta, joka lopulta myös toteutui. Keskusteluja yritysten tilanteesta käytiin myös julkisen sektorin tilaajien (Väylävirasto ja kunnat) kanssa.

Katsaus kriisin vaikutuksiin rakennusalalla

Asuntokauppa
Kriisillä ja sen johdosta asetetuilla pakotteilla ja sanktioilla voi olla tapauskohtaisesti vaikutuksia käynnissä oleviin, perustajaurakointina toteutettaviin asuntokohteisiin. Ukrainan kriisi ei kuitenkaan automaattisesti muodosta asuntokauppalain tarkoittamaa ylivoimaista estettä rakennustyölle. Lisätietoa aiheesta Talonrakennusteollisuuden jäsenkirjeessä 9/2022 (vaatii kirjautumisen) tai Juha Terholta.

Materiaalivirrat
Kriisillä on merkittävät vaikutukset materiaalivirtoihin. Pulaa voi tulla laaja-alaisesti eri materiaaleista. Raaka-ainevarastojen täydentämiseksi voi ilmetä hamstrausta. Venäläisten tuotteiden tuonti ja jakelu sekä rakennusliikkeiden suorat materiaaliostot Venäjältä vaikeutuvat tai loppuvat. Joidenkin tuotteiden toimitusketjut pidentyvät, raaka-aineiden ja tuotteiden hinnat nousevat. Suomalaisyritykset vetäytyvät Venäjältä. Venäläisen puun saatavuuden heikkeneminen voi nostaa esimerkiksi koivuvanerin hintaa. Kalliimmilla raaka-aineilla tai tuotteilla rakentaminen vähenee.

Sopimussuhteet
Ukrainan sota voi muodostaa sopimussuhteissa ylivoimaisen esteen. Työvoima- ja materiaalipula voi jo tässä vaiheessa aiheuttaa suoritukseen viivästystä. Sopimusehdoissa sotatila on ylivoimainen este (YSE 1998 & RYHT 2000). RT:n jäsenet voivat kääntyä oman toimialaliittonsa lakiasiantuntijoiden puoleen.

Suhdanteet

Suomen pankki ennakoi Suomen talouskasvun jäävän kuluvana vuonna 0,5–2 prosentin välille. Pakotteet hyydyttävät Venäjän kaupan. Epävarmuus hidastaa kulutusta ja investointeja. Hinnat nousevat laaja-alaisesti (energia, polttoaineet, raaka-aineet jne.). Rakentamisen runsas työkanta pitää alan aktiviteetin hyvällä tasolla alkuvuoden ajan, mutta kumuloituva kustannuskehitys voi hidastaa suunniteltuja uusien hankkeiden aloituksia. Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy vakaana. Epävarmuus muun kuin asuinrakentamisen investoinneissa on kasvanut.

Työvoima
Rakennustyömailla on ollut arviolta 2 000 ukrainalaista työntekijää erityisesti raudoitus- ja LVI-töissä. Liikekannallepano voi vaikuttaa ukrainalaisen työvoiman määrään. Venäläisiä ja valkovenäläisiä työntekijöitä on 3 000–4 000. Heidän työskentelyynsä Venäjän sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi vaikuttanut.

RT:n varautumis- ja ennakointityöryhmä ennakoi Ukrainan tilanteen vaikutuksia rakennusteollisuudelle ja RT:n jäsenyrityksille. Ryhmä vastaa yhteistyöstä valtionhallinnon, viranomaisten ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Työryhmä tekee esitykset rakennusteollisuuden varautumistoimista, valmistelee jäsentiedottamisen ja vastaa yritysten tietopyyntöihin. Se raportoi RT:n johdolle ja hallitukselle.

Lisätietoja: Rakennusteollisuus RT, Antti Aaltonen tai Juha Luhanka

Tilannekuva päivitetty 12.9.2023.

Antti Aaltonen
Juha Luhanka
  • Juha Luhanka
  • Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja, Rakennusmateriaalit-jaoston johtaja, tuoteteollisuustoimialan toimialajohtaja (RT), varatoimitusjohtaja (RT)
  • Rakennustuoteteollisuus RTT ry
  • Rakennusmateriaalit-jaosto
  • 09 129 9302, 050 414 0084