Ukrainan sodan vaikutukset

Päivitämme tällä sivulla yleistä tilannekuvaa Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksista rakennusalalle. RT:n toimialat antavat lisäksi omille jäsenilleen neuvontaa ja tukea Ukrainan tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Yleistä

Ukrainan kriisin vaikutukset rakennusalalla liittyvät tällä hetkellä kustannustason ja erityisesti materiaalien, polttonesteiden ja energian hintojen nousuun sekä toimitusketju- ja logistiikkahäiriöihin. Näillä on vaikutuksia muun muassa rakennustuotteiden ja varaosien saatavuuteen.

RT:n selvitykset Ukrainan sodan vaikutuksista

Rakennusteollisuus RT selvitti maalis-huhtikuussa 2022 Ukrainan sodan vaikutuksia rakennusalaan. Selvityskokonaisuus muodostui ulkopuolisen konsultin RT:n tilauksesta tekemästä skenaariotyöstä sekä RT:n itse jäsenyrityksilleen kohdentamasta kyselystä.

Skenaariotyön tavoitteena oli tunnistaa rakennusalan toimijoihin kohdistuvia riskejä ja vaikutuksia. Jäsenkyselyn tavoitteena oli kartoittaa sodan vaikutuksia yritysten nykytuotantoon ja liiketoimintaan sekä kriisiin liittyviä uhkakuvia.

Tutustu selvityskoosteeseen tästä

Lue tästä tiedote 22.4.2022: Rakennusteollisuus RT: Kaikki alan yritykset tuntevat nyt Ukrainan sodan vaikutukset; eniten harmia investointikysynnän ja materiaalien hintojen kehityksestä

RT:n vaikuttamistoimenpiteet

Ukrainan kriisi vaikeuttaa RT:n jäsenyritysten toimintaedellytyksiä. Yritysten ahdingon helpottamiseksi RT on muun muassa esittänyt valtiolle määräaikaista kevyen polttoöljyn veronalennusta siten, että yritystoiminnassa vero laskettaisiin EU-minimiin ja erotus maksettaisiin takautuvasti kulutuksen mukaan siltä ajalta, jolta tilastokeskuksen keskihinta ylittää 1,2 €/l. Keskusteluja on käyty myös julkisen sektorin tilaajien (Väylävirasto ja kunnat) kanssa, jotta ne ymmärtäisivät paremmin yritysten tilanteen.

Katsaus kriisin vaikutuksiin rakennusalalla

Asuntokauppa
Kriisillä ja sen johdosta asetetuilla pakotteilla ja sanktioilla voi olla tapauskohtaisesti vaikutuksia käynnissä oleviin, perustajaurakointina toteutettaviin asuntokohteisiin. Ukrainan kriisi ei kuitenkaan automaattisesti muodosta asuntokauppalain tarkoittamaa ylivoimaista estettä rakennustyölle. Lisätietoa aiheesta Talonrakennusteollisuuden jäsenkirjeessä 9/2022 (vaatii kirjautumisen) tai Juha Terholta.

Materiaalivirrat
Kriisillä on merkittävät vaikutukset materiaalivirtoihin. Pulaa voi tulla laaja-alaisesti eri materiaaleista. Raaka-ainevarastojen täydentämiseksi voi ilmetä hamstrausta. Venäläisten tuotteiden tuonti ja jakelu sekä rakennusliikkeiden suorat materiaaliostot Venäjältä vaikeutuvat tai loppuvat. Joidenkin tuotteiden toimitusketjut pidentyvät, raaka-aineiden ja tuotteiden hinnat nousevat. Suomalaisyritykset vetäytyvät Venäjältä. Venäläisen puun saatavuuden heikkeneminen voi nostaa esimerkiksi koivuvanerin hintaa. Kalliimmilla raaka-aineilla tai tuotteilla rakentaminen vähenee.

Sopimussuhteet
Ukrainan sota voi muodostaa sopimussuhteissa ylivoimaisen esteen. Työvoima- ja materiaalipula voi jo tässä vaiheessa aiheuttaa suoritukseen viivästystä. Sopimusehdoissa sotatila on ylivoimainen este (YSE 1998 & RYHT 2000). RT:n jäsenet voivat kääntyä oman toimialaliittonsa lakiasiantuntijoiden puoleen.

Suhdanteet

Suomen pankki ennakoi Suomen talouskasvun jäävän kuluvana vuonna 0,5–2 prosentin välille. Pakotteet hyydyttävät Venäjän kaupan. Epävarmuus hidastaa kulutusta ja investointeja. Hinnat nousevat laaja-alaisesti (energia, polttoaineet, raaka-aineet jne.). Rakentamisen runsas työkanta pitää alan aktiviteetin hyvällä tasolla alkuvuoden ajan, mutta kumuloituva kustannuskehitys voi hidastaa suunniteltuja uusien hankkeiden aloituksia. Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy vakaana. Epävarmuus muun kuin asuinrakentamisen investoinneissa on kasvanut.

Työvoima
Rakennustyömailla on ollut arviolta 2 000 ukrainalaista työntekijää erityisesti raudoitus- ja LVI-töissä. Liikekannallepano voi vaikuttaa ukrainalaisen työvoiman määrään. Venäläisiä ja valkovenäläisiä työntekijöitä on 3 000–4 000. Heidän työskentelyynsä Venäjän sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi vaikuttanut.

Tilannekuva päivitetty 24.5.2022.


RT:n varautumis- ja ennakointityöryhmä ennakoi Ukrainan tilanteen vaikutuksia rakennusteollisuudelle ja RT:n jäsenyrityksille. Ryhmä vastaa yhteistyöstä valtionhallinnon, viranomaisten ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Työryhmä tekee esitykset rakennusteollisuuden varautumistoimista, valmistelee jäsentiedottamisen ja vastaa yritysten tietopyyntöihin. Se raportoi RT:n johdolle ja hallitukselle.

Ryhmän jäsenet: