| Talonrakennusteollisuus ry | Uusimaa, Keskustoimisto

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2022 parhaat yritykset ja työmaat

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri tavoin, kuten alueellisilla työturvallisuuskilpailuilla. Uudellamaalla järjestettävässä Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa turvallisuutta mitattiin jo 26. kerran.


Kilpailussa palkittiin vuoden 2022 parhaat talonrakentamisen ja infra-alan yritykset ja työmaat. Kunniamaininnoin palkittiin esimerkillisestä turvallisuuden huomioinnista rakennuttaja ja aliurakoitsijayritykset. Palkinnot jaettiin Rakennusteollisuuden turvallisuusviikon pääseminaarissa Vantaalla 9.5.2023.

Yrityssarjassa isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti Fira Rakennus Oy  ja pienten talonrakennusyritysten sarjan Rakennuspetäjä Oy.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei Fira Rakennus Oy:n työmaa As Oy Espoon Peijinkatu 6. Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen ylsi ATL-Rakennushuolto Oy työmaana Nummelan laboratorion muutostyö.

Infra-alan yrityssarjan voitti GRK Infra Oy. Infran työmaasarjassa parhaaksi nousi Skanska Infra Oy:n Metsä Wood Lohjan uuden tukkihautomon työmaa.

Kunniamaininnan saivat hyvin turvallisuusasiansa hoitaneet aliurakoitsijat, joiksi valikoitui tällä kertaa talonrakennusalalta Caverion Oy ja infra-alalta KSF Finland Oy. Parhaaksi rakennuttajaksi kilpailussa nousi Avara Oy.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai NCC Suomi Oy ja infra-alan yritysten sarjassa sen sai Skanska Infra Oy. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Talonrakennuksessa tuplavoittaja

Talonrakentamisen kilpailuissa koettiin harvinainen tilanne, kun sama yritys voitti sekä yritys- että työmaasarjan. Fira on kehittänyt turvallisuuttaan tasaisesti viimeisten vuosien aikana, nyt työ palkittiin tuplavoitolla.

”Hyvä pitkäjänteinen asioiden johtaminen on mahdollistanut turvallisuuden kehittymisen. Turvallisuus ja työhyvinvointi on saatu mukaan Firan johtamisjärjestelmiin. Meillä oli kilpailuvuonna historiamme paras tapaturmataajuusluku, hyviä turvallisuusmittausten tuloksia on raportoitu laajalti työmailtamme”, Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen toteaa ylpeänä.

Hän arvostaa paljon yrityssarjan voittoa ja sitä, että kilpailun aikana ulkopuoliset auditoijat kehuivat vuolaasti Firan turvallisuusprosesseja.

”Olemme panostaneet tiedolla johtamisessa erityisesti järjestelmien digitalisaatioon. Sen lisäksi RT:n koordinoima, rakennusalan yritysten välinen yhteistyö turvallisuuden eteenpäin viemiseksi on auttanut paljon siinä, että saavutimme näin hienon tuloksen, Jari Pulkkinen uskoo.

Turvallisuutta pitää johtaa

Myös NCC:n työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen painottaa turvallisuusjohtamisen merkitystä. NCC:n työmailla mitattiin talonrakentamisen sarjan parhaat TR-indeksitulokset. NCC on ollut yksi turvallisuuskilpailujen tuloslistojen kestosuosikkeja viime vuosina.

”Olemme onnistuneet standardisoimaan toimintajärjestelmämme ja pitämään yllä hyvää vaatimustasoa TR-mittauksissa. Johtamisjärjestelmät ovat siinä avainasemassa”, Huhtanen uskoo menestyksen reseptiksi.

Hän toivoo, että turvallisuuden parantamisessa keskityttäisiin enemmän pieniin yrityksiin, joilla ei usein ole järjestelmällistä toimintatapaa ja -kulttuuria.

”Työturvallisuus lähtee yksilöstä itsestään, mutta se on myös vahvasti osa yrityksen kulttuuria. Työturvallisuuden huomiointi ja seuranta onkin oltava  yrityksen johdon tärkeimpiä tehtäviä”, sanoo puolestaan Talonrakennusteollisuus ry:n aluejohtaja Diana Råman.

Työturvallisuuskilpailu on Råmanin mukaan  hyvä tapa muistuttaa työturvallisuuden tärkeydestä ja siitä, että sen toteutumiseen tarvitaan ihan kaikkia – läpi koko rakentamishankkeen ketjun.

”Infrarakentamisessa kärkijoukon tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. Työturvallisuustyö vaatii pitkäjänteisyyttä, jotta ammattilaisemme eivät pääse turtumaan työn vaaroihin. Kuten tämäkin kilpailu on osoittanut, hyvällä johtamisella, suunnittelulla ja yhteistyöllä on mahdollista toteuttaa haastavia kohteita tapaturmattomasti. Turvallisuuskilpailut omalta osaltaan pitävät työturvallisuutta tärkeimmällä ykköspaalupaikalla, toteaa INFRA ry:n turvallisuusasiantuntija Kati Kaskiala. 

Pölynhallinnassa petrattavaa

”TR-taso oli  todella korkealla monissa kilpailun yrityksissä. Samalla löytyi selkeä ryhmä yrityksiä, joiden pitäisi panostaa turvallisuuden eteen enemmän”, toteaa työsuojelutarkastaja Manu Kivisaari Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lainsäädäntö rakentamisessa esiintyvien pölyjen osalta kiristyi vuoden 2020 alussa ja pölynhallinta oli otettu kilpailussa mukaan omana osionaan toista vuotta peräkkäin.

”Pölynhallintaan on yrityksissä otettu jo käyttöön kiitettävästi laitteita ja suunnitelmia on parannettu, mutta vielä asiassa riittää parannettavaa. Tämä on mittakaavaltaan iso muutos, joka ottaa vähän pidemmän ajan, Kivisaari uskoo.

Uudenmaan työturvallisuuskilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI. 

Liitteenä kilpailun tuloslista. Ensimmäisenä on infrarakentamisen (MVR) -sarja ja sen jälkeen talonrakennuksen.

Lisätiedot: 

Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluejohtaja Diana Råman, puh. 040 849 9463, turvallisuusasiantuntija Henri Litmanen, puh. 050 5765 988, etunimi.sukunimi(at)rakennusteollisuus.fi

INFRA ry, elinkeinopoliittinen asiantuntija Kati Kaskiala, puh. 0400 663 550, etunimi.sukunimi(at)infra.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Ville Lappalainen, puh. 040 758 1135,  työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta, puh. 0295 016 000, tarkastaja Manu Kivisaari, puh. 029 501 6589. etunimi.sukunimi(at)avi.fi