| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Toimihenkilöille työehtosopimusratkaisu

Rakennusalan sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukaiset neuvottelutulokset.


Sopimuskausi on kaksivuotinen 1.5.202330.4.2025. Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,1 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella.

Neuvottelutulokset menevät vielä osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. Kaikki Rakennusteollisuus RT:n toimialat tiedottavat tarkemmin alakohtaisten sopimusten yksityiskohdista omille jäsenilleen.

Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset hyväksyttiin kaikilla Rakennusteollisuus RT:n toimialoilla viime viikolla.

Lisätietoja

  • Kim Kaskiaro
  • työmarkkinajohtaja (RT), toimitusjohtaja (TRT), varatoimitusjohtaja (RT)
  • kim.kaskiaro(@)rt.fi

  • puh. 050 548 1691, 09 129 9411