| Pinta | Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry

Muovimattojen asentamisessa avainasemassa kosteudenhallinta ja tasoitteen käyttö

Lattian- ja seinänpäällysteliitto muistuttaa muovimattojen oikeaoppisen asentamisen ohjeista. Olennaista on varmistaa aina alustan riittävä kuivuus ja käyttää matala-alkalista tasoitetta. Liiton mukaan oikein asennettuna alustaansa liimattu muovipäällyste on turvallinen, kestävä ja toimiva ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja korkean hygieniatason sairaalatiloihin.

Muovipäällyste - kuten mikä tahansa muu lattiamateriaali - pitää asentaa oikein. Tärkeintä on huolehtia alustan kunnollisesta kuivumisesta. Kuivumisajoissa pitää ottaa olosuhteet huomioon ja varmistaa, että asennushetkellä alustan, ilman ja materiaalien lämpötila on vähintään +18 ˚C. 

Muovipäällysteen asentamista suoraan betonin päälle ei suositella, vaan välissä tulisi käyttää alkalisuutta alentavaa tasoitetta. Tämä siksi, koska betonin kovettumisreaktiossa muodostuvasta sivutuotteesta johtuen betonin pH-arvo on noin 13. Tämä toimii lisärasitteena alustan mahdollisen liiallisen kosteuden kanssa. Tasoitteen käytön hyödyistä on saatu viitteitä Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnissä olevasta tutkimuksesta sekä Ruotsissa kertyneistä kokemuksista. 

Muovimaton kiinnityksessä käytettävän liiman ja tasoitteen tulee luonnollisesti soveltua käytettävälle päällysteelle tuotevalmistajien suositusten mukaisesti. Kun muovipäällysteen asentamiselle vaaditut olosuhteet täytetään, luodaan elinkaaren, puhtaanapidon sekä sisäilmaston kannalta huolettomia lattioita, Lattian- ja seinänpäällysteliitto korostaa. 

”Muovimatot ovat syyttä saaneet huonoa mainetta, kun asennuksen puutteet ovat joissain tapauksissa johtaneet sisäilmaongelmiin. Tämän vuoksi jotkut ovat alkaneet jopa rajoittaa muovimaton käyttöä. Parasta on kuitenkin valita aina kuhunkin käyttökohteeseen sopivin materiaali, ja muovimatto on monilta ominaisuuksiltaan ylivertainen esimerkiksi kovalle kulutukselle alttiissa julkisissa kohteissa”, toimitusjohtaja Jari Lahtinen Lattian- ja seinänpäällysteliitosta sanoo. 

Urakoitsija löytää ohjeet onnistuneen päällystämisen varmistamiseksi Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -julkaisusta vuodelta 2007 sekä SisäRYL 2013:sta. Lattian- ja seinäpäällysteliitto on lisäksi julkaissut tiiviin muovipäällysteiden Näin päällystät oikein -ohjeen. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lahtinen, Lattian ja seinänpäällysteliitto ry,
0400 817 997, Jari.Lahtinen@lattia.net

Myyntijohtaja Janne Lauronen, Tarkett Oy,
Janne.Lauronen@tarkett.com

Myyntipäällikkö Arto Juntumaa, Karelia-Upofloor Oy,
Arto.Juntumaa@upofloor.fi

Aluepäällikkö Marko Korvenaho, Oy Sika Finland Ab,
Korvenaho.Marko@fi.sika.com