| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Liikenneviraston, Skanskan ja suunnittelijoiden VT 6 TaaLan allianssi: Uusi tekniikka takaa laadun tasaisuuden

Liikenneviraston Skanskan, Pöyryn ja Rambollin kanssa muodostaman allianssin rakentama valtatie 6:n parantaminen Taavetista Lappeenrantaan on jo niin valmis, että 29 kilometrin pituinen. Nelikaistainen, keskikaiteellinen tie avattiin liikenteelle elokuussa. Skanskan työmaatiimi osallistuu Vuoden Laatuteko -kilpailuun teemanaan uuden tekniikan käyttö infrahankkeen työn tehostamisessa ja laadun varmistamisessa.

VT 6 TaaLan tiehankkeessa rakennetaan 29 kilometriä nelikaistaista tietä, josta 12 kilometriä on kokonaan uudella tielinjalla. Muita väyliä rakennetaan yhteensä noin 60 kilometriä. Eritasoliittymiä hankkeeseen kuuluu viisi ja siltoja 16. Tietöiden aikana on siirretty maata 1,8 miljoonaa kuutiometriä ja louhittu kalliota 150 000 kuutiometriä. Väyliä on asfaltoitu yhteensä 750 000 neliömetriä eli 75 hehtaaria. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa. 

Laatutekokilpailuun osallistuvassa Skanskan työmaatiimissä ovat mukana työmaapäällikkö Antti Kuokkanen, aluevastaavat Kalle Willman, Juha Vartiainen ja Juuso Häkämies sekä mittaustyönjohtaja Harri Taina ja työmaainsinööri Lotta Kamunen. 

VT 6 TaaLan allianssissa Skanskan työmaatiimin ytimen muodostavat vasemmalta alkaen työmaainsinööri Lotta Kamunen, aluevastaava Juuso Häkämies, työmaapäällikkö Antti Kuokkanen, aluevastaavat Juha Vartiainen ja Kalle Willman sekä mittauspäällikkö Harri Taina.

Ei enää mittakeppejä tien reunalla 

Allianssi käyttää siis uutta tekniikkaa, käytännössä hankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia toimintatapoja. Suunnittelu on tehty mallintamalla, inframallit ja projektin aikainen tieto, kuten laadunvarmistuksen dokumentointi ladataan järjestelmään Infrakit-pilvipalvelun avulla. Pilvipalvelu tukee tiedon hyödyntämistä ja tallentamista työn aikana, ja tallennettu aineisto toimii lisäksi sähköisenä luovutusaineistona projektin päätteeksi. 

Drone- eli helikopterikuvausta käytetään paitsi visualisoinnissa, myös määrälaskennan apuna. Työnjohdolle on hankittu GPS-sauvat, joita työnjohtajat voivat käyttää esimerkiksi tarkemittauksissa. Sähköisiä vika- ja puutelistoja voidaan tehdä ajamalla autolla tieosuuden läpi ja käyttämällä Vionice-videokuvausta. Lisäksi työmaalla käytetään Facebookia ajantasaiseen tiedottamiseen. 

Mittaustyönjohtaja Harri Taina kiteyttää uuden tekniikan edut: ”Uusi tekniikka auttaa tuottamaan huomattavasti aiempaa tasaisempaa laatua. Kun ennen mittamies laittoi mittakepit väylän reunalle 20 metrin välein, nyt koneautomaatio pitää huolen siitä, että mittatarkkuus pysyy hyvänä koko matkan.” Taina sanoo, että hänen tärkein tehtävänsä on laatia mallit koneautomaation käyttöön suunnittelijoilta saatujen aineistojen pohjalta sekä perehdyttää koneiden kuljettajat koneautomaation ja työnjohtajat GPS-sauvojen käyttöön. 

”Sähköposteja ei enää tarvitse lähetellä” 

Skanskan työmaapäällikkö Antti Kuokkanen kertoo, että Vt 6 TaaLan tärkein erityispiirre on yhdessä tekeminen: ”Allianssissa ovat mukana tilaajan ja urakoitsijan lisäksi tärkeimmät suunnittelijat. Isotkin ongelmat ratkeavat helposti, kun pääsuunnittelija on työmaalla. Täällä voi keskittyä rakentamiseen, kun sähköposteja ei tarvitse lähetellä.” 

Aluevastaavat ovat tässä hankkeessa nuoria, sillä kolmeen lohkoon jaetun tielinjan länsipäästä vastaava Juha Vartiainen on 31-vuotias, keskiosasta vastaava Kalle Willman 26-vuotias ja itäpäästä vastaava Juuso Häkämies 32-vuotias. Hankkeen erityispiirteistä Willman mainitsee koneohjauksen, mallinnuksen ja GPS-sauvat. ”Työmaalle ei enää tarvitse ottaa mukaan paperinippuja, kun suunnitelmat saa mukaan tabletilla tai jopa kännykällä”, hän sanoo. Häkämies lisää tähän, että työnjohtokin käyttää mallinnusta esimerkiksi työnaikaisten kiertoteiden suunnitteluun. 

Dronella toukokuussa otettu kuva VT:6 TaaLan työmaalta. Tien rakentamisen lisämausteena on aivan tielinjan vieressä kulkeva junaliikenne.

”Kliseet pitävät edelleen paikkansa” 

Miten Skanskan työnjohto mieltää laadun omassa työssään?: ”Iänikuiset kliseet pitävät edelleen paikkansa. Laatua syntyy, kun kerralla tehdään valmista, ja aikataulut sekä kustannukset pitävät. Laadunhallintaa auttaa se, että kaikki tieto on helposti saatavissa. Työvaiheiden dokumentointi on tärkeätä, kun kaikki tierakenteet peittyvät.” 

Vartiaisen mukaan laatu edellyttää sitä, että kaikki tehdään määräysten ja suunnitelmien mukaan sekä kaikkien sitoutumista laadun tuottamiseen. Willman sanoo: ”Laatu on tiehankkeessa pitkäikäisyyttä, huolella tiivistettyjä rakenteita ja oikein valittuja maakerroksia. Lisäksi laatu edellyttää valvontaa sekä ajantasaista mittausta.” Häkämies lisää tähän: ” Hyvä laatu edellyttää sitä, että kaikki pysyvät kärryillä uusista vaatimuksista. Tietoa ei saa pantata, vaan vaatimuksista ja muutoksista pitää välittää tieto lapiotasolle asti.” 

Laatutekokilpailuun osallistuvan Skanskan työmaatiimin vanhin, 55-vuotias Harri Taina sanoo vuorollaan: ”Olen yrittänyt peräänkuuluttaa ammattiylpeyttä. Laatua syntyy, kun tekee aina niin hyvin kuin osaa. Jos jotain ei osaa, kannattaa kysyä kokeneemmilta. En tykkää tehdä mitään työtä kahteen kertaan.”

Tutustu Skanskan työmaatiimiin - katso video

Video: Juha Salmi
Teksti ja kuva: Arto Salminen, ilmakuva: Skanska
Artikkeli on julkaistu Rakennuslehdessä 17.10.2017